Gayrimenkul Değerleme

Sektörün öncülerinden olan İSTANBUL TOWN, yaptığı tüm gayrimenkul değerleme çalışmalarında güvenilirlik, kalite ve müşteri memnuniyetine önem vermektedir. 

Gayrimenkul Değerleme, taşınmaz bir varlığın o günkü piyasa şartlarındaki değerinin tespiti için yapılan çalışmadır.

Değer tespiti için yapılan çalışmalarda, değerleme uzmanının söz konusu gayrimenkule özgü olarak seçeceği Pazara dayalı Değerleme Yaklaşımları’ndan olan Emsal Karşılaştırma, Gelir İndirgeme Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı, bazı özel durumdaki gayrimenkuller için Pazar değeri dışı değerleme esaslarına dayalı Değerleme Yaklaşımı veya Amortismana Tabi Tutulmuş Yerine Koyma Maliyeti uygulanır.

 

Yatırım Danışmanlığı

Deneyimli İSTANBUL TOWN Yatırım Danışmanları, doğru zamanda ve doğru yerde, yatırımınızın en verimli ve en iyi kullanımını sağlayacak analizleri yatırımcılar ve mülk sahipleri için yapmaktadır.

Yatırım danışmanlığının temel amacı, yapılan araştırmalar ve projeksiyonlar ile gayrimenkulün en verimli ve en iyi kullanımını sağlamaktır. Bu amaçla yapılacak araştırmalardan bazıları şunlardır;

Gayrimenkulün fiziki ve huhuki durumu

Uygulanabilecek proje varyasyonları

Sektörel raporlar

Pazar doluluk oranları

Kiralama düzeyleri

Bölgesel olarak inşaatına başlanmış veya yeni bitmiş inşaat projeleri

Hedef müşteri kitlesi araştırması ve belirlenmesi

Finansal fizibilite çalışmaları